Spørsmål og svar om digitalt landsmøte

Det er naturlig mange spørsmål og vi jobber med å besvare de fort som mulig. Send oss gjerne alle spørsmålene du har om landsmøtet. Vi kommer til å besvare disse så raskt vi klarer. 

Landsmøtet gjennomføres fra torsdag 15. april kl. 12:00 til søndag 18. april kl. 17:00.

Om gjennomføringen

Hvordan blir møtet gjennomført?

Landsmøtet blir gjennomført heldigitalt.

Vi skal gjennomføre møtet ved å bruke videokonferanseprogrammet Zoom for å se den som taler og her vil det også deles skjerm som viser talerliste og forslag.

I tillegg bruker vi GoPlenum for selve møtegjennomføringen, det er her du tegner deg til innlegg, fremmer forslag og voterer. Sakspapirene vil også være tilgjengelig i GoPlenum og på nettsidene.

Hva må jeg ha av utstyr for å kunne delta?

Du må ikke ha mye utstyr, men du trenger en PC eller et nettbrett som har tilgang til internett, hvor du enkelt kan veksle mellom verktøyene.

Nettverkstilkoblingen bør være god og stabil. Dersom du sjelden eller aldri opplever at nettverket er ustabilt vil det nok gå helt fint. Det beste er om du sitter på stedet i hjemmet ditt med best Internettdekning, og gjerne på kablet Internett.

Dersom du, i påmeldingen, oppgav at du har tekniske utfordringer vil du bli kontaktet slik at vi kan kartlegge de potensielle utfordringene nærmere.

Tekniske tips

For å være sikker på at det teknisk sett kommer til å flyte så godt som mulig anbefaler vi at du gjør følgende:

 • Sitt på et sted nært ruteren, gjerne med kablet tilgang til internett
 • Gjør en omstart av maskinen før møtet
 • Ha så lite programmer som mulig oppe
 • Sett gjerne alt som lastes opp/ned i bakgrunnen på pause

Må jeg laste ned noen programmer?

Nei, du må ikke. Både Zoom og GoPlenum kan brukes nettbasert.

For GoPlenum anbefaler vi at du benytter nettversjonen av programmet, men du kan absolutt laste ned app–en på både mobil og nettbrett.

For Zoom anbefaler vi at du laster ned desktop-programmet – har du ikke lastet det ned tidligere vil du få spørsmål om å laste det ned første gangen du går inn i et møte.

Hvordan fungerer Zoom og GoPlenum?

Her kan du se en enkel brukerveiledning for GoPlenum.

Informasjon om Zoom finner du på Zoom sine nettsider. Lurer du på noe mer om Zoom kan du høre med noen i lokallaget eller regionskontakten i arbeidsutvalget.

Hvilke saker skal behandles?

Se sakspapirsiden for informasjon om sakene.

Gå til sakspapirsiden

Annen praktisk info

Utgifter til mat

Som deltaker på landsmøtet dekker vi mat for deg under lansmøtet – forutsatt at du deltar. Som alltid gjelder reglene i økonomireglementet, det samme gjelder diettsatsene. Dersom det er dager du ikke deltar eller bare deltar noe vil diettsatsen reduseres for den dagen. 

For at du skal få dekket disse utgiftene må du levere inn et refusjonsskjema gjennom vårt økonomisystem, Agresso. Du har eller vil straks få en bruker til Agresso.

Les mer om hvordan du får refundert utlegg

Valg

Er det noe nytt jeg som vurderer å stille til valg må vite?

Ja, det er noen andre frister og måter valg vil bli gjennomført på som du må være klar over. Det er blant annet viktig informasjon om valgtaler, benking og frister. Du bør lese alle punktene under om valg om du vurderer eller har bestemt deg for å stille til valg.

Det er også viktig å gjøre seg kjent med valgreglementet.

Gjennomføring av valg

Valg vil gjennomføres som vanlig, men valgtalene skal spilles inn i forkant. Valgtalene vil bli gjort tilgjengelig før landsmøtet på våre nettsider og vil bli spilt av før landsmøtet går til valg. I valgene hvor det også åpnes for støttetaler vil støttetalene spilles av etter den aktuelle personens valgtale er vist. Rekkefølgen på valgtalene vil bli trukket i forkant av saken. 

Hvordan blir det med valgtaler?

For å gi alle kandidatene et mest mulig likt utgangspunkt for å avholde valgtale skal alle valgtaler spilles inn på forhånd og sendes inn til jonas@pedagogstudentene.no. Dersom filen(e) er for store kan du benytte tjenesten WeTransfer.

Valgtaler – og støttetaler – skal være sendt inn innen tirsdag 13. april kl. 12:00. Valgtalene blir publisert på nettsiden onsdag 14. april kl. 12:00. Det gjelder ikke støttetalene.

Hvordan blir det med benking?

Vanligvis er fristen for å stille til valg i Pedagogstudentene i starten av saken. Men siden valgtaler skal spilles av og ikke holdes live er vi avhengig av god nok tid til å gjøre ting klart. Absolutt siste frist for å fremme sitt kandidatur til et valg er derfor kl. 07:00 på morgenen valget avholdes. 

Valg til ledelse og arbeidsutvalget gjennomføres på lørdag, mens valg til kontroll- og valgkomiteen gjennomføres søndag.

Det samme gjelder om du ønsker å stille til andre valg dersom du ikke blir valgt til det vervet du primært stiller til. Eksempelvis om du stiller til leder, men ønsker å stille til nestleder om du ikke blir valgt til leder må du informere om det innen den nevnte fristen. Dette gjøres i et eget skjema.

For at denne informasjonen ikke skal påvirke valget på noen som helst måte er det kun vår organisasjonsrådgiver som vil sitte med informasjonen. Ingen andre får informasjonen. Det vil derfor ikke påvirke valgkomiteens innstilling eller hvordan delegatene stemmer.

På samme måte som for vervet du primært stiller til må valgtale sendes inn på forhånd. Men denne/disse valgtalene blir ikke lagt ut på nettsidene, kun vist under valget. Og siste frist for å sende inn valgtaler til «sekundære» valg er valgdagen kl. 07:00.

Hva om jeg stiller til et valg, ikke blir valgt og da ønsker å stille til et annet verv?

Dersom du stiller til valg til et verv og ikke blir valgt til det vervet, kan du stille til andre verv som gjennomføres senere. Se mer informasjon over om benking.

Hvordan er det med frister til valg?

Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen

 • For leder og nestleder: 20. Mars.
 • For studentmedlem i AU: 13. april, kl. 12:00.
 • For medlem av kontrollkomiteen: 13. april, kl. 12:00.

Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling

 • Innstilling på leder og nestleder: 3. April.
 • Innstilling på studentmedlem i AU: før møtestart søndag 18. april.
 • Innstilling på medlemmer til kontrollkomiteen: før møtestart søndag 18. april.

Frist for å stille til valg og sende inn valgtaler

 • Stille til valg: tirsdag 13. april kl. 12:00.
 • Innsending av valg- og støttetaler: tirsdag 13. april kl. 12:00.
  • Valgtalene publiseres: onsdag 14. april kl. 12:00.
  • Støttetaler publiseres ikke i forkant av valget.
 • Frist for benking: valgdagen kl. 07:00 (se mer informasjon om benking over).

Tips til innspilling av videoer

 • Bruk mobilkamera, film i liggende format
 • Sørg for at du har nok lys mot ansiktet
 • Det er fordelaktig med en rolig bakgrunn
 • Plasser kameraet stødig eller få noen til å holde det rolig
 • Pass på at det ikke mye lyd i bakgrunnen og at du snakker høyt nok slik at lyden blir god
 • Hold tiden

Dersom videoen du skal sende overstiger grensen for vedlegg i e-post, kan dere bruke Utdanningsforbundets tjeneste for krypert sending av digitale filer.

Alle videoer sendes til vår rådgiver Jonas på e-post.

Les mer om: