Illustrasjonsfoto

Lærerstudent­vikarer under korona

Kan vi som lærerstudenter utgjøre en viktig forskjell i koronakrisen? Ja, vi tror vi har mye å bidra med som lærervikarer i en hardt presset skole og barnehage.

Regjeringen foreslår å bruke lærerstudenter som lærervikarer i koronaskolen- og barnehagen  

Guri Melby gikk ut i VG 18. november og foreslo å bruke lærerstudenter for å avlaste slitne lærere.  Detaljene om hvordan dette skal løses er ennå ikke på plass, men forslaget ligger på bordet. 

Hvorfor kan det være bra at vi som lærerstudenter kan jobbe som vikarer nå under korona-krisen?

 • Pedagogstudentene er svært positive til forslaget om å slippe til lærerstudenter som koronavikarer. Vi foreslo selv dette tidligere i vår, og vi er glade for at regjeringen nå tar opp forslaget. Vi opplever at mange av våre medlemmer etterspør muligheten til dette og bedre rammer for å kunne bidra.  
 • Vi mener det er mange grunner til at det kan være positivt at vi bidrar som lærervikarer: 
  Skolen og barnehagen er under et stort press nå med høyt sykefravær, en krevende smittesituasjon, hjemmeundervisning og barn og elever som trenger ekstra oppfølging. Dersom vi som lærerstudenter kan bidra vil det kunne gjøre situasjonen bedre for både landets barn, elever og lærere. 
 • Vi som er lærerstudenter sitter allerede på en pedagogisk og faglig kompetanse og er bedre kvalifiserte enn mange vikarer uten pedagogisk utdanning. Vi vil med andre ord kunne gi et godt pedagogisk tilbud til barna og elevene. 
 • Vi som er lærerstudenter har også en særlig interesse og motivasjon for å jobbe i skolen og barnehagen. 
 • Dette er relevant arbeid og erfaringene vi får med oss som vikarer kan være nyttig erfaring å ha med seg inn i utdanningene våre. 
 • I en tid hvor mange studenter er ensomme og isolerte tror vi det vil oppleves som meningsfylt å være med å bidra inn i skolen eller barnehagen. 
 • Mange studenter har mistet deltidsjobbene sine og vi tror at inntektene fra vikararbeidet kan være svært viktig i en krevende økonomisk situasjon for lærerstudentene. 

Pedagogstudentene mener det er positivt at vi som studenter fra alle de ulike lærerutdanningene kan bidra inn på relevante nivå i både videregående, ungdomsskolen, barneskolen og barnehagen. 

Hvilke rammer må på plass for at vi skal kunne bidra som lærervikarer? 

Pedagogstudentene mener det er svært viktig at vi får ordnede rammer hvis vi som lærerstudenter skal bidra inn som vikarer. Vi vil gå i dialog med regjeringen, partene og utdanningene våre for særlig å sette søkelys mot tre faktorer vi mener er viktig for vikararbeidet: 

 1. Inntektsgrensen til lånekassen
 2. Lønn, arbeidsvilkår og ansvar må være i samsvar med kompetansen vår 
 3. Progresjonen i studiene må komme først  

Inntektsgrensen til Lånekassen 

For at vi som studenter skal kunne bidra i tilstrekkelig grad er det nødvendig at ikke inntektsgrensen til lånekassen, som i dag er 188 509 for heltidsstudenter, gjør at arbeidet kommer i konflikt med ordningene for lån og stipend i Lånekassen.  

Lønn, arbeidsvilkår og ansvar i samsvare med vår kompetanse 

Vi mener det er nødvendig at partene komme til enighet om ryddige lønn- og arbeidsvilkår dersom vi skal jobbe som lærerstudentvikarer. Det er viktig at det anerkjennes at vi besitter en viss kompetanse og at arbeidsvilkårene legges godt til rette for at det kan kombineres med en studiesituasjon. 

Pedagogstudentene mener at det bør differensieres mellom hvilket ansvar som kan legges på oss som er lærerstudenter kontra ferdig utdannende lærere og vikarer som ikke har noe lærerutdanning. Vi tror det er klokt å kunne gi mer ansvar til lærerstudenter som er sent i studieløpet enn lærerstudenter som er tidlig i studieløpet for eksempel. Uansett tror vi at vi som lærerstudenter kan være en nyttig støtte for lærerne som i dag jobber i skolen eller barnehagen. 

Progresjonen i studiene må komme først 

Vi skal fortsatt først og fremst være lærerstudenter. Koronasituasjonen gjør allerede at progresjonen i studiene våre kan stå i fare. Det er avgjørende at arbeidet som lærervikarer ikke kommer i konflikt med nødvendig progresjon i studiene.  

Vi mener det er avgjørende at det gjøres et tydelig skille mellom praksis og arbeidet som lærervikarer. Praksis skal være veiledet og vurdert, mens arbeidet som vikar er jobb som vi skal få betalt for. Det er viktig at praksis kommer først og at vi i praksis må få veiledning og vurdering.  

Samtidig tror vi at dersom flere lærerstudenter arbeider som vikarer vil dette kunne bidra til å avlaste lærerne i skolen eller barnehagen slik at flere lærerstudenter får nødvendig praksis. 

I den digitale studiesituasjonen vi er i tror vi det er rom for at utdanningsinstitusjonene er fleksible ved at man for eksempel kan delta på digitale forelesninger på ettermiddag/kveld istedenfor på dagtid. Vi er avhengige av at institusjonene er innstilt på å være fleksible og anser dette arbeidet som nyttige erfaringer vi kan ha med oss inn i utdanningene våre. 

Smittevernet er viktig begge veier 

Som i samfunnet ellers må smittevernet være en viktig prioritet. Det må gjøres kloke vurderinger for å hindre smittespredning både gjennom smitte som studentene kan bringe med seg inn i skolen og barnehagen, og smitte som studentene kan utsettes for i skolen og barnehagen. Det er viktig at det er gode systemer for testing, karantene og generelt smittevern. Det vil antagelig være klokt at arbeidsavtalene sikrer at studentene ikke omgås flere kohorter enn forsvarlig innen en viss tid og det må sikres god forutsigbarhet i arbeidsforholdene. 

Jo flere personer vi møter, jo større blir smitterisikoen. Det er viktig å anerkjenne og ta ansvar for at vi både kan smitte andre og bli smittet selv. De generelle smittevernrådene må være ufravikelige. 

Ved at man ikke arbeider som vikar inntil 10 dager før praksisperioder vil kunne sikre at vikararbeidet ikke kommer i konflikt med praksis, i tilfelle smitte, karantene eller isolasjon.  

Hva mener du? 

Vi vil gjerne høre hva du mener! Hva skal til for at du kan tenke deg å jobbe som lærervikar? Vi vil gjerne høre dine innspill og ta det med oss i det videre arbeidet for å få på plass gode ordninger på vegne av oss som er lærerstudenter. 

 
Send oss dine innspill! 

Les mer om: