Trygghet i studiet

I konflikt med studiestedet?

Det er ikke uvanlig å havne i konflikt med studiestedet. De som tar kontakt med oss gjør det ofte etter å ha mottatt en tvilsmelding – at det blir stilt spørsmål ved om man er egnet til å bli lærer. Men vi får også inn mange andre saker, som kan være alt fra formelle feil som gjøres av studiestedet til ikke-bestått praksis.

Uansett hva konflikten gjelder, vil høgskolen eller universitetet som regel ønske å bidra til at du som student får fullføre utdanningen og hjelpe deg på den måten de mener er best for å sikre at du klarer å gjøre nettopp det. Likevel kan det være greit å få bistand for å sikre seg at utdanningsinstitusjonen følger de lovene og reglene som gjelder. Den bistanden kan vi gi deg.

Alternativt kan du velge å ta kontakt med studentombudet ved din utdanningsinstitusjon. Studentombud er en uavhengig og nøytral bistandsinstans for studenter som skal gi studenter uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. 

Les mer om: