Bilde: studenter koser seg på kafé.

Billig forsikring

Med Pedagogstudentenes uslåelige studentforsikring får du en skreddersydd pakkeløsning som inneholder alle forsikringene du trenger til prisen av en kaffekopp i uka. Den koster kun 996 kr i året.

 • Reiseforsikring
 • Innboforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Uføreforsikring

Studentforsikringen med innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring koster kun kr 996 per år.

 

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil
 • kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Sanering av veggedyr og kakerlakker med inntil kr 100 000

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel
 • Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

 Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut.

 Uføreforsikring

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 499 290)
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 99 858 i 2019. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Endring av uføreforsikringen fra 1.1.2019:

Tidligere bestod produktet av en engangsutbetaling og to delutbetalinger. Forsikringen er nå endret til å gi månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man ble sykemeldt.

Les mer studentforsikringen på Utdanningsforbundet sine sider

Hvorfor studentforsikringen?

Her er fire grunner til å bestille studentforsikringen i dag:

 1. Ut på tur? Vår helårs reiseforsikring dekker deg både i hverdagen og på reiser i hele verden opp til 90 dager per reise. Avbestilling, tapt bagasje, tyveri, reiseansvar, ubegrenset reisesyke – og ingen egenandel.
 2. Beskytt tingene dine! Med innboforsikring sikrer du tingene dine for vann, brann, tyveri og naturskader. Sykkeltyveri er også dekket.
 3. Beskytt deg selv! Hva skjer dersom du blir ufør og ikke kan jobbe? Med uføreforsikring er du sikret økonomisk dersom det verste skulle skje.
 4. Ulykkesfugl? Vår ulykkesforsikring gir utbetaling på inntil 500 000 ved varig skade på grunn av ulykke. I tillegg får du utbetaling på 5000 kroner dersom du knekker et ben, samt tilbakebetalt behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige.
Les mer om: