Billig forsikringspakke for deg som er student

Som medlem av Pedagogstudentene har du mulighet til å skaffe deg kanskje tidenes forsikringspakke. Den inneholder alle forsikringene du trenger til prisen av en kaffekopp i uka, eller totalt 996 kr i året.

Vi har satt sammen en forsikringspakke som dekker det vi mener er det aller viktigste i studenthverdagen. Det skal heller ikke koste skjorta! 

I tillegg har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Finner du likevel ikke svar på det du lurer på kan du ta kontakt på mail eller telefon: 24 14 20 00. 

Studentforsikringen inneholder følgende forsikringer:

Hvorfor studentforsikringen?

Her er fire grunner til å bestille studentforsikringen i dag:

 1. Ut på tur? Vår helårs reiseforsikring dekker deg både i hverdagen og på reiser i hele verden opp til 90 dager per reise. Avbestilling, tapt bagasje, tyveri, reiseansvar, ubegrenset reisesyke – og ingen egenandel.
 2. Beskytt tingene dine! Med innboforsikring sikrer du tingene dine for vann, brann, tyveri og naturskader. Sykkeltyveri er også dekket.
 3. Beskytt deg selv! Hva skjer dersom du blir ufør og ikke kan jobbe? Med uføreforsikring er du sikret økonomisk dersom det verste skulle skje.
 4. Ulykkesfugl? Vår ulykkesforsikring gir utbetaling på inntil 500 000 ved varig skade på grunn av ulykke. I tillegg får du utbetaling på 5000 kroner dersom du knekker et ben, samt tilbakebetalt behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige.

 

Bestill forsikringen

Du kan enkelt bestille studentforsikringen ved å sende en sms med kodeord student til 02014, eller ta kontakt med forsikringsavdelingen i Utdanningsforbundet (forsikring@udf.no/24 14 20 00)

 

Les mer om studentforsikringen

Hva dekker forsikringene?

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet.
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet. Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager.
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel
 • Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut.

 • Forsikringssum på 5 G, det betyr 5 ganger folketrygdens grunneløp
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

Du får inkludert Tryg Legehjelp, hvor erfarne leger og sykepleiere svarer på helsespørsmål 24 timer i døgnet, hver dag. Dette innebærer også psykisk helsehjelp. Her kan du ta kontakt hvis du opplever for eksempel angst, depresjon eller søvnproblemer.

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.


Ofte stilte spørsmål

Vi følger myndighetenes reiseråd for reiser over landegrensene. Hvis du allikevel må til utlandet for å ta en avgjørende eksamen, kan du kontakte oss.

E–post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00.

Vår kontortid er mandag-fredag kl. 08.00-15.00.


Oppdatert informasjon om studier i røde land

Studentforsikringen er gyldig for reiser og opphold på studiested i Europa, for studenter som må være fysisk tilstede for obligatorisk undervisning eller eksamen, eller ikke får fullført utdannelsen uten fremmøte.

Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Du vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.

Sykdom som følge av Covid-19 er dekket.

Forsikringen er gyldig med noen forbehold. Det vil ikke være dekning for:

 • Det gis ikke dekning for andre hendelser og tap knyttet til covid-19
 • Forsinket hjemreise pga stengte grenser i studielandet
 • Situasjoner som oppstår som følge av det enkeltes land karantenebestemmelser
 • Forsinkelser i reiseruten
 • Evakuering
 • Konkurs hos reiseselskap

Det er også viktig å merke seg at det i denne situasjonen kan være store utfordringer i å garantere for adekvat helsetilbud og/eller nødvendig assistanse om det skulle bli nødvendig. Tryg kan ikke garantere for dekning ved hjemtransport dersom det er stengt for denne type transport.

Les mer om: